pijl_wit.GIF    Werken op één lijn: kwaliteit in zorg en welzijn

Advies en Management

Werk in Balans ondersteunt zorgorganisaties, samenwerkingsverbanden, netwerkorganisaties bij het ontwikkelen van nieuwe concepten en werkwijzen, projectmanagement, het organiseren van samenwerking rond een thema of in een regio, draagvlakonderzoek, (digitale) communicatie en relatiestrategie.

Werk in Balans: 

 • Weet wat er leeft, heeft gevoel voor trends en innovaties.
 • Adviseert en denkt mee op tactisch en strategisch niveau.
 • Weet veranderingen te realiseren door het uitzetten van een heldere marsroute, open communicatie en een enthousiasmerende en daadkrachtige werkwijze.
 • Wil bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid in zorg en maatschappelijke dienstverlening.
Nieuwe_afbeelding_4.png

Sociaal Domein

Werk in balans is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de decentralisaties in het sociaal domein en het werken aan de transformatie van Jeugdzorg en WMO in 7 regio's in Zuidoost Nederland.

Werk in Balans:

 • Ondersteunt zorgorganisaties bij het vertalen van externe ontwikkelingen en transitiedoelstellingen naar strategisch beleid en concrete plannen en acties.
 • Begeleidt managers en zorgprofessionals bij het veranderproces en de ontwikkeling van cliëntgericht zorgaanbod dat aansluit op de vernieuwde zorgvraag.
 • Adviseert bij het afspraken maken met financiers over tarieven, omvang en kwaliteit van de te leveren zorg.
 • Adviseert over het aanpassen van bedrijfsprocessen aan de nieuwe zorginfrastructuur en (wettelijke) voorwaarden en eisen.
 

 Nieuwe_afbeelding_4.png

Individuele Coaching

In een persoonlijk coachingsprogramma wordt gewerkt aan het ontwikkelen van je eigen effectiviteit en/of leiderschapsstijl. Er wordt inzicht verkregen in wat de eigen waarden, talenten en valkuilen zijn. Hoe je om kan gaan met veranderingen en kansen. Hoe je eigen belemmeringen en gedragspatronen kan doorbreken en ideeën om kan zetten in acties. 

 Werk in Balans: 

 • Geeft persoonlijke begeleiding gericht op de eigen werk en privé situatie.
 • Helpt inzicht te krijgen in de eigen situatie en te denken in keuzemogelijkheden en concrete oplossingen.
 • Neemt daarbij het eigen unieke karakter en de persoonlijke doelstellingen van mensen als uitgangspunt. 
 • Brengt mens en werk op één lijn.

 Kopie__van_Nieuwe_afbeelding_2.png

Contact:

Telefoon: 077-354 09 69; Telefax: 077-354 39 29 

E-mail: info@werkinbalans.nl