pijl_wit.GIF    Werken op één lijn: kwaliteit in zorg en welzijn

Advies en Management

Werk in Balans ondersteunt samenwerkingsverbanden, netwerkorganisaties en instellingen bij het organiseren van samenwerking rond een thema of in een regio, de introductie van nieuwe concepten en werkwijzen, projectmanagement, markt-en draagvlakonderzoek, (digitale) communicatie en relatiestrategie.

Werk in Balans: 

  • Weet wat er leeft, heeft gevoel voor trends en innovaties.
  • Adviseert en denkt mee op tactisch en strategisch niveau.
  • Weet veranderingen te realiseren door het uitzetten van een heldere marsroute, open communicatie en een enthousiasmerende en daadkrachtige werkwijze.
  • Wil bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid in zorg en maatschappelijke dienstverlening.

 Nieuwe_afbeelding_4.png

Individuele Coaching

Werk in Balans helpt organisaties en individuele medewerkers bij het oplossen van belemmeringen in samenwerking en communicatie, die een optimaal functioneren in de weg staan.

 Werk in Balans: 

  • Geeft persoonlijke begeleiding aan managers én medewerkers.
  • Helpt inzicht te krijgen in de eigen situatie en vertaalt dit vervolgens gezamenlijk in keuzemogelijkheden en concrete oplossingen.
  • Neemt het karakter en de persoonlijke doelstellingen van mensen als uitgangspunt en werkt gezamenlijk aan een individueel verbeterplan.
  • Brengt mensen op één lijn.

 Kopie__van_Nieuwe_afbeelding_2.png

Veldzuring 30, 5913 DR  VENLO

Telefoon: 077-354 09 69; Telefax: 077-354 39 29 

E-mail: info@werkinbalans.nl; Website: www.werkinbalans.nl