pijl_oranje.GIF Werken op één lijn: samenwerken en vernieuwen in zorg en sociaal domein

Advies en Projectmanagement

Het aanbrengen van focus in ideeën, strategieën en activiteiten. Het maken van keuzes en het op doeltreffende wijze van vertalen van visie en strategie naar de uitvoering van nieuw concepten. Het bij elkaar brengen van partijen. Snel tot de kern doordringen en structuur aanbrengen vanuit zeer brede kennis en ervaring vooral in de zorgsector maar ook daarbuiten. Dat is de kracht van Werk in Balans.

Werk in Balans ondersteunt zorgorganisaties, samenwerkingsverbanden, netwerkorganisaties bij het ontwikkelen van nieuwe concepten en werkwijzen, projectmanagement, het organiseren van samenwerking rond een thema of in een regio, draagvlakonderzoek, (digitale) communicatie en relatiestrategie.

Werk in Balans: 

 • Weet wat er leeft, heeft gevoel voor trends en innovaties.
 • Adviseert en denkt mee op tactisch en strategisch niveau.
 • Weet veranderingen daadwerkelijk te realiseren door het uitzetten van een heldere marsroute, open communicatie en een enthousiasmerende en daadkrachtige werkwijze.
 • Wil bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid in zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Sociaal Domein

Na de decentralisaties in het sociaal domein werken we nu aan de transformatie binnen de 3 D's. Het verder ontwikkelen van zorgaanbod dat past bij de nieuwe vraag vanuit de samenleving staat daarbij hoog op de agenda. Belangrijke factor daarbij is de goede samenwerkening van de diverse bij de hulpverlening betrokken partijen in netwerkverband en de inrichting van ondersteundende werkprocesssen. 

Werk in Balans:

 • Ondersteunt zorgorganisaties bij het vertalen van externe ontwikkelingen en transformatie doelstellingen naar strategisch beleid en concrete plannen en acties.
 • Begeleidt managers en zorgprofessionals bij het veranderproces en de ontwikkeling van cliëntgericht zorgaanbod dat aansluit op de vernieuwde zorgvraag.
 • Adviseert bij het afspraken maken met financiers over tarieven, omvang en kwaliteit van de te leveren zorg.
 • Adviseert over het aanpassen van bedrijfsprocessen aan de nieuwe zorginfrastructuur en (wettelijke) voorwaarden en eisen.
Nieuwe_afbeelding_4.png

 pijl_oranje.GIF  Werken en privé op één lijn

Individuele Coaching

Wie lekker in zijn vel zit, presteert het best. Maar soms loopt het nét even iets moeilijker en dat kan een behoorlijke invloed hebben op het functioneren van mensen. Is er sprake van stress? Zijn er problemen op het werk of juist thuis of met de balans tussen werk en privé? Of is het een combinatie van factoren? Soms raken mensen uit balans zonder dat er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is. Werk in Balans helpt mensen inzicht te krijgen in belemmeringen en knelpunten die optimaal functioneren in de weg staan. De omstandigheden die hiertoe leiden zijn voor iedereen anders en daarom staat in alle gevallen een persoonlijke benadering voorop. We nemen het karakter en de persoonlijke doelstellingen van mensen als uitgangspunt en brengen op basis daarvan alle mogelijke problemen in kaart. 

In een persoonlijk coachingsprogramma wordt gewerkt aan het ontwikkelen van je eigen effectiviteit. Er wordt inzicht verkregen in wat de eigen waarden, doelen, talenten en valkuilen zijn. Hoe je om kan gaan met veranderingen en kansen. Hoe je eigen belemmeringen en gedragspatronen kan doorbreken en ideeën om kan zetten in acties. Dat inzicht vertalen we vervolgens gezamenlijk in keuzemogelijkheden en concrete oplossingen. Uiteindelijk vormen deze de basis voor een individueel verbetertraject.

 Werk in Balans: 

 • Geeft persoonlijke begeleiding gericht op de eigen werk en privé situatie, de werk privé balans.
 • Helpt inzicht te krijgen in de eigen situatie en te denken in keuzemogelijkheden en concrete oplossingen.
 • Neemt daarbij het eigen unieke karakter en de persoonlijke doelstellingen van mensen als uitgangspunt. 
 • Brengt mens en werk op één lijn.

 Kopie__van_Nieuwe_afbeelding_2.png

Contact:

Telefoon: 077-354 09 69; 

E-mail: info@werkinbalans.nl